Dziś jest: Piątek, 17-09-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

Dzień Życzliwości

W dniu 3 grudnia 2009 w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie obchodzono Dzień Życzliwości, przeprowadzony przez p. Paulinę Hanaka, Barbarę Kasprzak i Dorotę Grobys.
30
11

IX Rodzinny Turniej Tenisa Stolowego - wyniki

      W niedziele 06.12.2009 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie odbył się IX już z kolei Rodzinny Turniej tenisa stołowego, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „ Promień”.
30
11

Świąteczne nakrycia

      W związku z realizacją projektu ,,Obycie umila życie” w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku ogłoszono konkurs na najpiękniej nakryty stół bożonarodzeniowy.
30
11

Ciekawe zajęcia w przedszkolu w Chmielinku

    Dzieci z Przedszkola ,,Krystynka” z Chmielinka w ramach projektu ,,Zaczarowany świat bajek” zapoznały się z twórczością Jana Brzechwy.
29
12

Protokół - Realizację zadania –Rozwój sportu w ramach klubów...

Protokół

W dniu 04.01.2010 r. Komisja w składzie:
1. Paweł Kasprowicz - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Piechowiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Joanna Łuczak - Sekretarz Komisji
4. Stanisław Heliasz - Członek Komisji
5. Zbigniew Gawełek - Członek Komisji

dokonała podziału środków dla klubów sportowych i organizacji sportowych z Gminy Lwówek.
W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki na realizację zadania – Rozwój sportu w ramach klubów sportowych i organizacji sportowych biorących udział w rozgrywkach związkowych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

Przekazano dotacje wg poniższego zestawienia:
1. Lwóweckie Towarzystwo Piłkarskie „POGOŃ” 38.500,-
2. Ludowy Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” Pakosław 6.500,-
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody 6.500,-
4. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody 3.500,-
5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek 19.000,-
6. Uczniowski Klub Sportowy „LWY” Lwówek 9.000,-
7. Stowarzyszenie Piłkarskie „GROM – ZĘBOWO” 6.500,-
RAZEM : 89.500,-
29
12

Protokół - W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki...

 
PROTOKÓŁ

W dniu 04.01.2010 r. Komisja w składzie:
1. Alicja Zając - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Piechowiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Paweł Kasprowicz - Sekretarz Komisji
4. Stanisław Heliasz - Członek Komisji
5. Zbigniew Gawełek - Członek Komisji
6. Joanna Łuczak - Członek Komisji
7. Małgorzata Górna - Członek Komisji

dokonała podziału środków dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Po przeanalizowaniu złożonych ofert określono kryteria formalne i merytoryczne dla organizacji.
W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki przewidziane na realizację zadań publicznych w 2010 roku w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.
 
Przekazano dotacje według poniższego zestawienia:

Zadanie nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Lwówek (dział 926)

1. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Lwówek 2.000 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy PROMIEŃ Zębowo 3.500 zł.
3. Parafialny Zespół CARITAS 2.000 zł.
4. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Chmielinko 2.500 zł.
5. Międzyszkolne Stowarzyszenie Kultury Fizycznej WIELKOPOLSKA 9.000 zł.
6. Liga Obrony Kraju 6.000 zł.
7. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” 3.000 zł.
8. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 24 Lwówek 1.500 zł.

RAZEM 29.500 zł.
 


Zadanie nr 2 - Propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez współpracę z zagranicą (dział 750)

1. Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą 7.000 zł.
 
RAZEM 7.000 zł.
 


Zadanie nr 3 - Organizacja regionalnych zawodów konnych (dział 750)

1. Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie 6.000 zł.

RAZEM 6.000 zł.
 


Zadanie nr 4 - Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami społecznymi oraz umożliwienie im należytego funkcjonowania w społeczeństwie

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek (dział 750) 7.000 zł.
2. Nowotomyskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” (dział 926) 1.000 zł.

RAZEM 8.000 zł.
 


Zadanie nr 5 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (dział 851)

1. Stowarzyszenie „AKTYWNA WIEŚ” Zębowo 1.200 zł.
2. Stowarzyszenie „EMILIA” Pakosław 3.500 zł.
 
RAZEM 4.700 zł.
 


Zadanie nr 6– Przeciwdziałanie problemom związanym z przemocą w rodzinie (dział 851)
 
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl 1.400 zł.
2. Stowarzyszenie „AKTYWNA WIEŚ” Zębowo 600 zł.

RAZEM 2.000 zł.
 
30
11

------ UWAGA ------

Urząd Miasta i Gminy w Lwówku przypomina wszystkim podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz termin wpłaty I raty upływa
31 stycznia 2010 r.
Opłata po tym terminie nawet 1 dzień powoduje wszczęcie postępowania i cofnięcie zezwoleń na okres 6 miesięcy.
Oświadczenia do pobrania na stronach www.lwowek.com.pl
29
12

Protokół Rozdysponowano środki na realizację zadań publicznych –...

 
 
Lwówek, dnia 8 stycznia 2010 r.
 
 
Protokół
 


W dniu 08.01.2010 r. Komisja w składzie:
1. Alicja Zając - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Piechowiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Paweł Kasprowicz - Sekretarz Komisji
4. Stanisław Heliasz - Członek Komisji
5. Zbigniew Gawełek - Członek Komisji
6. Joanna Łuczak - Członek Komisji
7. Małgorzata Górna - Członek Komisji

dokonała podziału środków dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w sferze publicznej.
W oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowano środki na realizację zadań publicznych – Zimowy Wypoczynek Dzieci i Młodzieży w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.
 
Przekazano dotacje wg poniższego zestawienia:
1. Parafialny Zespół CARITAS Lwówek 2.700,-
2. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody 590,-
3. „Gospodynie Wiejskie” Pakosławia 1 004,-
4. Stowarzyszenie „Nasza – wieś aktywna” Bródki 500,-
 
RAZEM : 4.794,-
 
30
11

III Świąteczny Turniej Ministrantów

      W dniu 29 grudnia 2009r., przeprowadzony został turniej ministrantów składający się z rozgrywek w tenisa stołowego i turnieju warcabowego. Udział w turnieju wzięli ministranci z Lwówka oraz uczniowie miejscowych szkół.
30
11

Bal Karnawałowy w Zespole Szkole Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku

      15 stycznia 2010 r. w Zespole Szkole Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku odbył bal karnawałowy. Od rana w szkole i w przedszkolu zaroiło się od Księżniczek, Murzynków, Rycerzy, Batmanów, Zorro, różnego rodzaju zwierząt i różnych osobliwości z innej planety.