Dziś jest: Piątek, 18-06-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2004

październik 2004 r.

  • 00-00-0000
1. W drodze negocjacji do dokumentacji podstawowych czynności postępowania o zamówienie publiczne podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót przy budowie „Kanalizacji sanitarnej dla miasta Lwówek”. Umowę podpisano na cały okres trwania budowy kanalizacji za kwotę 17.000 zł z panem Waldemarem Skalińskim.
2. Wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy Wiśniowej w Lwówku na powierzchni 1520 m². Wyłonienie wykonawcy nastąpiło po unieważnieniu dwóch przetargów i po przeprowadzeniu (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) procedury negocjacyjnej z firmą „DROGOPAL” z Opalenicy, z którą podpisana została umowa na kwotę 113.110,00 zł.
3. Wyłoniono wykonawcę okien w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lwówku- firmę OKNOVID sp. z.o.o. z Bydgoszczy za kwotę 32.620,00 zł.
Zaproszono 5 firm do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę. Kryterium wyboru była najniższa cena
4. Rozstrzygnięto przetargi na:
a) dzierżawę gruntów gminnych:
Linie - działki nr 13 i 18 za kwotę 616,00 zł
Lipka Wielka - działka nr 14/3, za kwotę 26,00 zł
b) sprzedaż nieruchomości gminnych:
Konin - działka nr 184/1, za kwotę 2.792,00 zł ,
Konin - lokal mieszkalny + działka nr 242/3 i 243/3 za kwotę 17.980,00 zł
Konin - lokal mieszkalny + działka (w wieczyste użytkowanie) nr 242/2 za kwotę 10.271,00 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje o:
 
I. Rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opałowych dla budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki mieszkaniowej z terminem realizacji do czerwca 2005 r., którego udzielono:
a) Artykuły Rolno-Przemysłowe, Hurt-Detal-Usługi -Urszula Wąsowicz
-węgiel gruby w cenie 475 zł/t
b) ARBI- Lwówek, ul. Nowotomyska - miał w cenie 269 zł/t
II. Ukończeniu robót remontowych:
- na posesji przy ul. Rynek 8 (modernizacja posadzki) za kwotę 2.756,96 zł,
- na posesji przy ul. Parkowej 3 (nowe pokrycie dachowe) za kwot 2.963,14 zł,
- w pomieszczeniach przypiwnicznych w budynku przy ul. 3-go Stycznia 3a za kwotę 2.950,00 zł.
III. Przydziale na zasadzie zamiany mieszkania przy ul. E. Sczanieckiej 64/7 Państwu Dorocie i Zbigniewowi Poszwald
IV. Zawarciu umowy najmu pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. 3-go Stycznia 3a z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na magazyn żywności.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją