Dziś jest: Niedziela, 20-06-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2004

Lipiec 2004 r.

  • 00-00-0000
I. Przetarg Nr. OR 15-743-130010/04 SAPARD „Budowa i modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego Konin”.
Złożono 3 oferty:
1. 134.917,26 zł
2. 148.203,36 zł
3. 149.274,65 zł
Przetarg unieważniono z uwagi na złożenie ofert wartościowo przewyższających kwotę założoną w projekcie. Uzyskano zgodę Prezesa ARiMR z Warszawy na zastosowanie procedury negocjacyjnej. W drodze negocjacji oferent udzielił upustu co dało wartość kosztorysową 129.992,78 zł. Prace wykonywać będzie PPHU Instal-Bud S. Mizerski z Lwówka. Otrzymaliśmy promesę na współfinansowanie projektu w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Podpisano umowę określającą warunki i tryb udzielenia przez ARiMR pomocy finansowej z programu SAPARD.
 
II. Przetarg na dzierżawę kąpieliska w Koninie- nie zgłosił się żaden oferent.

III. Przetarg na sprzedaż działki rolnej w Komorowie- sprzedano za kwotę 15.045 zł

IV. Dla robót budowlano-drogowych, do których wymagana jest funkcja „nadzoru
inspektorskiego” z ramienia inwestora,
wybrano ofertę Pana Zenona Dzięcioła z Opalenicy.
Wyboru dokonano w procedurze zamówień publicznych do 6.000 euro. Wartość zamówienia stanowi 1 % od zawartych umów wykonawczych do końca roku 2004.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją