Dziś jest: Niedziela, 20-06-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2004

wrzesień 2004 r.

  • 00-00-0000
 
- Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EUR na:
roboty budowlane – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości KONIN Gm. Lwówek”- z wymaganym terminem realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2005 r.
Złożono 10 ofert. Na podstawie kryteriów przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do tego zadania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła: EROWA Polska sp. z o.o., ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz na kwotę 741.921,30 zł. brutto.

 
- Przetarg nieograniczony (ofertowy) poniżej 60.000 EUR na:
prace projektowe w branży budowlano-drogowej w miejscowościach Bródki, Brody; Grońsko, Józefowo i Lwówek (ul. Źródlana).
Złożono jedną ofertę, która spełniła warunki i została wybrana: Firma STUDIO DK Dorota Kokoszka, ul. Sielska 17/5, 60-129 Poznań, na kwotę 33.132,76 zł. brutto.
Termin zakończenia powyższych prac projektowych ustalono na dzień 15.12.2004 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją