Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

20-lecie samorządu terytorialnego w gminie Lwówek

  • 00-00-0000
      27 maja 2010 roku w godzinach popołudniowych, w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Lwówku. W trakcie sesji Burmistrz omówił stopień zaawansowania prac wykonywanych obecnie na terenie gminy przy budowie kanalizacji sanitarnej Pakosław - Brody - Bródki, oraz przy inwestycjach drogowych: Rondzie na Lwowie i drodze do Zgierzynki. Radni Rady Miejskiej podjęli uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy Lwówek. Drugą część sesji poświęcono natomiast rocznicy pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego, które zostały przeprowadzone dokładnie 20 lat wcześniej.
   
    Przedstawiciele władz lokalnych oraz przybyli na sesję goście mogli obejrzeć występy miejscowych przedszkolaków oraz grupy tanecznej z MGOK w Lwówku. Następnie odczytano Apel Rady Miejskiej w sprawie uczczenia 20 rocznicy odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce. Podziękowano wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w minionym dwudziestoleciu do rozwoju demokracji lokalnej w gminie. Podkreślono szczególną rolę w tym dziele radnych, burmistrzów, pracowników samorządowych i sołtysów. Uczczono też pamięć działaczy samorządowych, którzy nie doczekali rocznicy, w szczególności Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek pierwszej i drugiej kadencji - Pana Bolesława Filipiaka. Dla Przewodniczących Rad Miejskich oraz Burmistrzów, reprezentujących w minionych dwudziestu latach organy władzy stanowiącej oraz wykonawczej w gminie Lwówek przygotowano specjalne adresy okolicznościowe. Otrzymali je Panowie: Ireneusz Witkowski, Piotr Długosz, Zbigniew Centkowski, Andrzej Kasperczak, Maksymilian Dach, Ryszard Kowalczyk i Rafał Mroczkiewicz.
 
    Następną częścią sesji było wręczenie nagród uczestnikom rozstrzygniętego dwie godziny wcześniej gminnego konkursu wiedzy o samorządzie lokalnym. W przeprowadzeniu finału konkursu dla szkół podstawowych pomogli laureaci konkursu z Gimnazjum: Agnieszka Wiciak, Kacper Mroczkiewicz i Filip Ratajczak. Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych została drużyna z Pakosławia. Drugie i trzecie miejsca zdobyły drużyny ze szkół w Zębowie i Lwówku.
 
    Po konkursie Przewodniczący Rady Miejskiej głos oddał Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dzieci i Młodzieży z gminy Lwówek. Po raz drugi zostali nimi, Filip Ratajczak i Kacper Mroczkiewicz. Zaprezentowali oni zebranym film dokumentujący „Sesje Sejmu Młodzieżowego” obradującego w miejscowym gimnazjum. Praca ta zdobyła uznanie jury ogólnopolskiego konkursu. Dzięki niej Jej autorzy ponownie zostali nominowani Posłami.
 
    Na koniec Burmistrz Miasta i Gminy, Pan Rafał Mroczkiewicz zaprezentował zebranym informację na temat genezy rocznicy 20-lecia samorządu terytorialnego, a Sekretarz Gminy, Pan Maciej Piechowiak przedstawił prezentację multimedialną, podsumowującą najważniejsze osiągnięcia gminy Lwówek w trakcie funkcjonowania samorządu lokalnego. Po zakończeniu prezentacji Pan Andrzej Kasperczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku zamknął obrady XXXIX sesji i zaprosił wszystkich obecnych do wspólnych rozmów i wspomnień.
 
Zdjęcia z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lwówku  -->> Zdjęcia<<--

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją