Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

W trosce o czystość i porządek w gminie Lwówek

  • 00-00-0000
      Gmina Lwówek, tak jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z problemem dzikich wysypisk śmieci. Wszechobecne odpady komunalne (zużyte pampersy, opakowania szklane i plastykowe, stare meble, elektrośmieci, materiały budowlane itp.) zaśmiecają nasze ulice, drogi, pola i lasy. Oficjalnie wszyscy się temu sprzeciwiamy. Niestety część z nas nie respektuje obowiązujących przepisów, niwecząc w ten sposób starania tych, którzy dbają o czystość i porządek najbliższej okolicy.
    Przypomnijmy - ustanowiona przez Sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje właścicielom nieruchomości zbieranie własnych śmieci. W tym celu każde gospodarstwo domowe, obojętnie czy jest to wieś, czy też miasto, dom jedno - czy wielorodzinny, musi podpisać stosowną umowę z gminnym zakładem gospodarki komunalnej, lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W przypadku braku takiej umowy, gmina ma obowiązek zorganizować odbiór śmieci od właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z powyższego obowiązku, obciążając kosztami umowy dane gospodarstwa. Osoby, które nie chcą podporządkować się wyżej wymienionym przepisom podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

    Aby zrealizować nałożone na gminę zadania przystąpiono do aktualizacji rejestru podpisanych umów na odbiór śmieci. Równocześnie w Radzie Miejskiej podjęto pracę nad zmianą Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Lwówek. Szczególnie dopracować należy sposób odbierania odpadów komunalnych od jednoosobowych gospodarstw domowych. Nie zmienia to faktu, że wszyscy, którzy nie mają jeszcze podpisanej stosownej umowy, muszą to do końca lata uczynić. W przeciwnym wypadku gmina w ich imieniu taką umowę podpisze. Kosztami wspomnianej umowy zostaną obciążeni właściciele nieruchomości, na których nie był do tej pory realizowany powyższy obowiązek.

    Odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach na śmieci, muszą być odbierane przez uprawnione do tego firmy. Gmina Lwówek pomaga swoim mieszkańcom pozbywać się takich odpadów, organizując w tym celu bezpłatne zbiórki. W najbliższych dniach, w wyznaczonych miejscach podstawione będą specjalne kontenery, do których przedstawiciele firmy TEW zbierać będą wszystko, co nie może być włożone do domowego kubła (stolarka budowlana, zbędne meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego: pralki, kuchenki, armatura sanitarna, odkurzacze). Wybrano ten sposób działania, by zapobiec dostawaniu się do kontenerów przedmiotów, które do nich dostać się nie powinny (np. odpady niebezpieczne, opony, akumulatory, pokrycia dachowe). Co prawda właściciele będą zmuszeni dostarczyć śmieci w określone miejsce, ograniczy to jednak koszty całego przedsięwzięcia i pozwoli uniknąć bałaganu, który w poprzednich latach pojawiał się w miejscach, w których organizowano punkty odbioru śmieci.

    Zachęcamy wszystkich, by skorzystali z organizowanej zbiórki. Tym bardziej, że jest ona bezpłatna dla mieszkańców. Lepiej dowieźć wielkogabarytowe odpady do miejsca, w którym postawiony będzie kontener, niż podrzucać je potem do lasów, czy też w przydrożne rowy lub sąsiadowi na pole.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją