Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Zmiana godzin pracy Urzędu

  • 00-00-0000
ZARZĄDZENIE NR 40/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z DNIA 30 LIPCA 2010 R.
w sprawie: zmiany godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w okresie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. W dniach od 2 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Lwówek czynny będzie w dni robocze od godziny 6.30 do 14.30.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
-Rafał Mroczkiewicz-

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją