Dziś jest: Czwartek, 29-07-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

30
11

14 sierpnia 2009r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie miasta i Gminy Lwówek

ZARZĄDZENIE NR 46/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z DNIA 3 SIERPNIA 2009R.
 
 w sprawie: ustanowienia 14 sierpnia 2009r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 § 1. Ustalam dzień 14 sierpnia 2009r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 15 sierpnia 2009r. (sobota).
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
 
                                                                                            Rafał Mroczkiewicz
30
11

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło...

     W dniach od 17 do 21 sierpnia 2009 r. 57 osobowa grupa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek wraz z opiekunami wypoczywała w Ośrodku Wypoczynkowym "KAMA" w Mierzynie.
30
11

Szkoła podstawowa w Chmielniku - Wakacje 2009

      Tradycyjnie już po raz kolejny szkoła podstawowa w Chmielniku wraz z klubem uczniowskim” ISKRA” zorganizowała 7 dniowy wyjazd 40 osobowej grupy dzieci
30
11

„Gospodynie Wiejskie” Pakosławia. Organizatorami wycieczki dla...

      W dniach 7-9 sierpnia 52 osobowa grupa złożona w większości z dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami przebywała na wycieczce.
30
11

Zaproszenie

Nowotomyska Izba Gospodarcza
 
serdecznie zaprasza
na cykl bezpłatnych szkoleń
 
„Warsztaty wspomagające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powiatu nowotomyskiego”

Terminy spotkań:
- 02.10.2009 r.
- 09.10.2009 r.
- 16.10.2009 r.
- 23.10.2009 r.
- 30.10.2009 r.
 
Organizator zapewnia poczęstunek, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Szczegóły na stronie www.nig.org.pl oraz pod nr tel. 061 44 20 185
 
Serdecznie zapraszamy !
30
11

Regulamin XXX Biegu Powstańczego

Załączniki

30
11

Zdrowo i sportowo – wypoczynek letni uczniów szkoły podstawowej w...

      W czasie wakacji letnich na przełomie czerwca i lipca uczniowie Szkoły Podstawowej w Grońsku wyjechali na wypoczynek letni. Miejscem zakwaterowania uczestników wypoczynku było Schronisko Młodzieżowe w Bolewicku, natomiast cały wypoczynek miał charakter w większości wyjazdowy.
30
11

Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Brodach poznańskich

      W czerwcu 2009 roku ministranci (choć nie tylko) z naszej Parafii św.Andrzeja Apostoła w Brodach, wyjechali na letni obóz do Pomieczyna (Kaszuby).
30
11

IX puchar prezesa - Pakosław

      Tegoroczny Turniej o Puchar Prezesa LKS Błyskawica Pakosław był już dziewiątą edycją tych popularnych zawodów. Przy pięknej słonecznie pogodzie rzesze kibiców mogły obserwować emocjonujące spotkania, w których rywalizowały obok gospodarzy zespoły Sparty Brody, Korony II Bukowiec i LZS Wąsowo.